Armen

August 31, 2020

Այգեպանին Չ’մոռանաս

Աճելը, աճեցնելը ու մշակելը նրա ուղղին էր կյանքի, բայց և այդ առաքելության մեջ նա երբևե չգերադասեց՝ տեսնվելու կիրքը, արդյունք ստանալու հաճույքին...Նրա մեջ ապրելը և մշակելը ներհյուսված գործոներ էին ու մարդկային բնօրինակ հատկանիշ, որի համար նա իր երախտիքը չեր ստանում ուրիշի գոհաբանությամբ այլ սեփական հոգեկան բավարարությունով:
August 17, 2018

Remembering Entezami

I met Ezatola Entezami when I was around 16 at the Iranian cinema museum thanks to a mutual friend who introduced me to him and as […]
October 14, 2016

Obscure Elegy in Adoration of Power of Touch

This is for my Cuba family and anyone who loves the Taste of Cherry both in its general and specific meaning. I should admit that up […]
April 6, 2016

Meet “Magdalena”

I'm very happy to announce that my new short narrative "Magdalena" is now shot and ready for post production phase. "Magdalena" is described by a tagline […]