Armenian

June 16, 2013

A conversation with Steven Zaillian

I was at this bakery shop on Kenneth Village in Glendale, CA ordering coffee latte when I noticed the person sitting on the table next to […]
August 31, 2020

Այգեպանին Չ’մոռանաս

Աճելը, աճեցնելը ու մշակելը նրա ուղղին էր կյանքի, բայց և այդ առաքելության մեջ նա երբևե չգերադասեց՝ տեսնվելու կիրքը, արդյունք ստանալու հաճույքին...Նրա մեջ ապրելը և մշակելը ներհյուսված գործոներ էին ու մարդկային բնօրինակ հատկանիշ, որի համար նա իր երախտիքը չեր ստանում ուրիշի գոհաբանությամբ այլ սեփական հոգեկան բավարարությունով: